Телефон:
8 (800) 707-45-83
Звонки на 8 800 бесплатные по России
8 (495) 201-39-81
Оформить
Корзина:

0 товаров

на сумму 0.00 RUR

Каталог

Описание старой Малороссии" А. М. Лазаревский

Автор: А.М. Лазаревский
Переплет: Натуральная кожа
Формат: 203х 288 мм
Оформление: Мраморная бумага,золотое и блинтовое тиснеие,торшонированный обрез
Язык текста: Русский
Цена:
0.00 RUR
Купить в 1 клик
Бесплатная доставка по Москве
Оплата курьеру, безналичный расчет

Олександр Матвійович Лазаревський - один з найкращих знавців історії Гетьманщини. Збираючи, опрацьовуючи, вивчаючи та публікуючи історичні джерела, учений широко використовував їх у своїх дослідженнях. 1880 року він приступив до зведення зібраних протягом багатьох років документальних матеріалів, яке згодом вилилося в «Описание старой Малороссии». Автор мав намір підготувати її в десяти томах, присвятивши кожному полку відповідний том. Перший том «Описания старой Малороссии» присвячений Стародубському полку, з’явився друком 1888 року, другий, присвячений Прилуцькому полку, - 1901 року. Третій том (Ніжинський полк) було видано 1893 р. Четвертий том (Полтавський полк) історик не встиг закінчити - перешкодила смерть. У кожному томі наводяться дані про територію та адміністративний устрій, відомості про представників козацької старшини, дані про окремі населені пункти тощо. Перші три томи «Описания» створені на основі великої кількості архівних джерел, визначили фундаментальність видання, що й було відзначено присудженням 32-ї та 37-ї Уваровської премії. Лазаревский А.М. «Обозрение Румянцевской описи Малороссии.» - Ч., 1866. - Є важливим джерелом до вивчення соціально-економічної і політичної історії України другої половини ХVIII ст. матеріали Румянцевського опису, або Генерального межування - це фундаментальний перепис населення та облік земельного фонду, іншого майна на території Гетьманщини у зв’язку з ліквідацією інституту гетьманату і створенням натомість Другої Малоросійської колегії (1764) на чолі з графом П. Румянцевим. Протягом 1765-1769 рр. на території усіх 10-ти полків (адміністративно-військових одиниць Гетьманщини) згідно з порядком проведення описування тривав збір відомостей, серед яких: подвірні реєстри оподатковуваного населення; облік міст і містечок, сіл, хуторів, ремісничих цехів; облік рангових старшинських, поміщицьких, монастирських і церковних володінь; облік козацьких та селянських дворів і бездворових хат. У цілому в Генеральному (Румянцевському) описі наведено відомості щодо 3-х тисяч населених пунктів. Чільне місце в описі займають документи про підтвердження прав землеволодіння, формулярні списки козацької старшини, додані до опису копії гетьманських універ-салів, розпоряджень Генеральної військової канцелярії, інших законодавчих актів. Наукове вивчення Генерального опису почалося в 60-ті роки ХIХ століття. Український історик О. М. Лазаревський, працюючи в Чернігівському архіві над значною частиною матеріалів опису, склав і видав «Обозрение Румянцевской описи». Ним було описано 142 томи, інші описав М. Константинович.

Ці джерела є практично найціннішими для вивчення таких проблем з історії держави, як формування землеволодіння, соціальної структури і майнового стану населення, правового становища різних категорій людей та ін…

4 тома в 1-ом переплете. Формат издания: А4.

Том І «Стародубский полк», 1888г. - 521стр.

Том ІІ «Нежинский полк», 1893г. - 559стр.

Том ІІІ «Прилуцкий полк», 1902г. - 494стр.

Том IV «Черниговский полк», 1866г. - 396стр.